Beauty Base ApS (her også kaldet “Beauty Base”, “vi”, “os” og “vores”) har klinik af Beauty Base, Studiestræde 45, kld., DK-1455 København K.

I denne fortrolighedspolitik forklares det, hvad personoplysninger er, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Du kan trygt stole på, at dine personoplysninger behandles med omhu.

Revision: 1.00

Senest ændret: 25. maj 2018

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 1. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger, dine ordreoplysninger eller dine produktoplysninger.

 1. Generelle principper for behandling af personoplysninger hos Beauty Base ApS

Vi overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:

  1. vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål,
  2. vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde sådanne formål,
  3. vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet, bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,
  4. vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,
  5. vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdateret, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum,
  6. vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling, og
  7. medmindre det er anført heri, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov.

3. Personoplysninger, vi indsamler og behandler

Når du interagerer med Beauty Base ApS via forskellige kanaler, herunder vores hjemmeside, sociale medier, apps og kundesupport, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan kategoriseres på følgende måde:

1) Dine personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog.

2) Dine behandlinger, f.eks. udvikling og effekt af behandling, hudtype, behandlingsforløb

3) Din brug af oplysninger, herunder dine personoplysninger som angivet ovenfor, oplysninger du indtaster eller læser i it systemer eksempelvis bookingsystemet Planway.

4) Oplysninger, som du udleverer ved udfyldelse af undersøgelser, spørgeskemaer og evalueringsskemaer, eksempelvis din feedback om din brug af behandlinger eller produkter samt evaluering heraf.

5) Din adfærdsoplysninger indsamlet ved brug af cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

4. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, hvis mindst ét af nedenstående formål er gældende:

1) Vi forsyner dig med brugertilpassede oplysninger om nyheder, events, konkurrencer og lignende marketingindhold relateret til Beauty Base ApS vores produkter og produkter fremstillet i samarbejde med tredjeparter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil, og du vil til enhver tid kunne framelde dig nyhedsbreve fra os.

2) Vi behandler dine indkøbsordrer, gennemfører købstransaktioner, sikrer levering af købte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du er part i.

3) Vi forsyner dig med kundeservice, håndterer dine anmodninger eller klager og giver dig produkt eller behandlinger.

4) Vi sikrer en bedre kundeoplevelse ved at give dig personlige fordele såsom rabatter eller personlige tilbud baseret på tidligere køb og eventuelle vennehenvisninger. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

5) Vi foretager analyser og udarbejder statistik over brugstyper, datoer og hyppighed af behandlinger og produkter for at kunne se, hvordan vores produkter anvendes, forbedre kvaliteten af vores produkter og udvikle nye produkter. Vores behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der opretholdes af Beauty Base ApS, og en sådan behandling anses ikke for at være skadelig for dig.

6) Vi indsamler din feedback om din brug af Beauty Base produkter og tjenester ved at invitere dig til at udfylde undersøgelser, spørgeskemaer eller evalueringsskemaer. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

Derfor indsamles og behandles visse af dine personoplysninger muligvis med henblik på at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, når du køber vores produkter, kontakter vores kundeservice eller gør brug af garantien. Hvis du vælger ikke at indsende de ønskede og nødvendige personoplysninger i denne forbindelse, vil vi muligvis ikke kunne opfylde din anmodning.

5. Lagring og behandling af dine personoplysninger

Som princip lagres og behandles dine personoplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dine personoplysninger kan dog overføres til lande uden for EØS mellem enheder i Beauty Base, mellem Beauty Base og visse typer af tredjeparter som angivet i punkt 6, til de formål, hvortil dine personoplysninger blev indsamlet.

I tilfælde af at dine personoplysninger overføres til tredjelande som defineret i persondataforordning (GDPR), overholdes gældende lovgivning og regler om sådanne overførsler, og de relevante juridiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger sikres, inden en sådan overførsel.

6. Udlevering af dine personoplysninger til tredjepart

Som princip indsamler og behandler vi oplysningerne med henblik på at levere eller forbedre Beauty Base ApS produkter, tjenester eller tilbud. Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjepart undtagen i det omfang, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

Vi kan muligvis udlevere dine personoplysninger til tredjepart i det omfang, lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse.

Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

1) Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder fakturering, salg, marketing, it-support, reklame, analyse, markedsresearch, kundeservice, produktservice, forsendelse og opfyldelse af bestillinger, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.

2) Tredjepart med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare Beauty Base ApS retssikkerhed.

3) Tredjeparter i tilfælde af fusion, salg, joint venture, tildeling, overførsel eller anden afhændelse af alle eller en del af Beauty Base Aps aktiver (herunder, men ikke begrænset til, eventuel konkursbehandling eller lignende).

4) Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortrolighed og databeskyttelse med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Personoplysninger vedrørende dit køb og oplysninger om produktgaranti opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra købsdatoen, medmindre du har udvidet garantiperioden, eller sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation.

Personoplysninger relateret til din brug af Beauty Base produkter opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra den første brugsdato for et givent produkt, medmindre sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende levering af vores personlige fordele opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra datoen for dit sidste køb af Beauty Base produkter.

Personoplysninger relateret til din feedback på vores produkter og tjenester opbevares og behandles i en periode på to (2) år fra udfyldelsen af den givne undersøgelse, spørgeskemaet eller evalueringsskemaet.

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for.

8. Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger et website, og som gør os i stand til at: (1) genkende din computer, (2) gemme dine præferencer og indstillinger, (3) forstå de websites tilhørende Beauty Base ApS du har besøgt, (4), forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle effektiviteten af indhold og annoncer målrettet dine interesser, (5) foretage søgninger og analyse og (6) bistå med sikkerhedsmæssige og administrative funktioner.

Nogle cookies placeres i browserens cache, mens cookies forbundet med Flash-teknologier gemmes sammen med dine Adobe Flash Player-filer.

Pixel er små elektronisk mærkater med en unik identifikator integreret på websites, onlineannoncer og/eller e-mails, der er udviklet til at: (1) indsamle forbrugsinformationer såsom eksponeringer for annoncer eller klik og åbning af e-mails, (2) måle annoncens popularitet og (3) få adgang til bruger-cookies.

Vi kan også indsamle oplysninger ved hjælp af andre metoder, efterhånden som vi indfører yderligere teknologier.

Bemærk, at du kan ændre dine indstillinger, så du får besked, når en cookie oprettes eller opdateres, eller til helt at blokere cookies. Se afsnittet “Hjælp” i din browser for at få flere oplysninger. Du kan også regulere brugen af Flash-teknologier, herunder flash-cookies og lokalt lagrede objekter, med de Flash-administrationsværktøjer, der er tilgængelige på Adobes website. Bemærk, at du muligvis ikke kan få adgang til visse funktioner eller tilbud på vores websites eller apps, hvis du blokerer, deaktiverer eller administrerer nogle eller alle cookies. Du skal eksempelvis acceptere cookies sendt fra vores websites for at gennemføre et køb på sådanne websites. Se vores politik vedrørende cookies for at få yderligere oplysninger om cookies og de formål, hvortil vi anvender dem.

9. Ansvarlig for behandling

Beauty Base ApS, Studiestræde 45, kld., DK-1455 København K er dataansvarlige og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

10. Adgang til dine personoplysninger og dataportabilitet

Du har ret til at få adgang til og modtage de personoplysninger om dig, du har givet til Beauty Base ApS, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at fremsende sådanne data til enhver tredjepart, som du vælger.

11. Opdatering og/eller sletning af dine personoplysninger

Vi opfordrer dig til at opdatere de personoplysninger, du har udleveret til Beauty Base når som helst, hvis der er ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske ved at skrive til info@beautybase.dk hvor du kort informerer om de relevante ændringer. Bemærk, at vi er nødt til at verificere din identitet på behørig vis, inden vi kan få adgang til og foretage ændringer på din konto.

Dine personoplysninger kan blive slettet fra vores servere, medmindre Beauty Base  er berettiget eller forpligtet til i henhold til gældende love og regler at opbevare og behandle sådanne oplysninger uanset tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Efter sletning vil dine personoplysninger blive slettet fra vores servere uden ugrundet ophold, selv om der kan gå en periode på to (2) måneder for at sikre fuldstændig sletning af oplysninger, som muligvis opbevares i vores backup.

 

12. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over et brud på privatlivets fred, bedes du kontakte Beauty Base ApS ved at sende din klage til Beauty Base, Studiestræde 45, kld., DK-1455 København K eller ved at sende en e-mail til info@beautybase.dk

Vi bekræfter modtagelsen af din klage inden for fem (5) arbejdsdage. Vi vil gøre vores bedste for at behandle den så hurtigt som muligt og senest en (1) måned fra datoen for klagen. I tilfælde af at svar kræver længere tidsrum end en (1) måned, giver vi dig besked og informerer dig om den eller de relevante årsager.

Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet eller håndteringen af din klage hos Beauty Base , kan du indbringe klagen for den danske databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København eller sende en e-mail til dt@datatilsynet.dk.

DIVERSE

13. Tredjeparts websites, plug-ins og tjenester

Vores websites, apps kan indeholde links til tredjeparts websites og plug-ins, f.eks. plug-ins til login på sociale medier, eller tjenester som f.eks. Facebook og Google og Skype.

Hvis du vælger at benytte sådanne websites, plug-ins eller tjenester, videregiver du muligvis dine oplysninger til sådanne tredjeparter. Beauty Base ApS kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af eller fremgangsmåden på sådanne websites, plug-ins eller tjenester. Indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger er underlagt sådanne tredjeparters fortrolighedspolitik og ikke denne fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til at læse de pågældende tredjeparters fortroligheds- og sikkerhedspolitikker.

14. Ændring af vores fortrolighedspolitik

Beauty Base ApS kan ændre eller opdatere denne fortrolighedspolitik efter behov for at afspejle ændringer i Beauty Bases produkter og tjenester, ændring af gældende love, regler eller praksis og for at behandle feedback fra kunderne. Derfor skal den gennemgås regelmæssigt. Datoen for den seneste opdatering fremgår altid øverst i dokumentet.

Hvis der sker væsentlige ændringer af denne fortrolighedspolitik, orienterer vi dig ved enten at offentliggøre eller sende dig en meddelelse.

15. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Fortrolighedspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Beauty Base

Studiestræde 45, kld.,

DK-1455 København K,

Danmark

e-mail: info@beautybase.dk